Välkommen till
Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa!

Stiftelsen bildades 2007 och har som syfte att insamla medel för drift av tandhälsoprojekt i kåkstäder i Sydafrika, företrädesvis Västra Kapprovinsen. Ncuma är xhosa och betyder "smile" på engelska och "le" eller "leende" på svenska.

 

Tandhälsoprojekten innefattar spridande av kunskap om grundläggande tandhälsa till barn och deras mödrar/vårdnadshavare. För att underlätta och stötta detta kunskapsuppbyggande ansvarar också stiftelsen för drift av tandkliniker i kåkstäderna.

 

Stiftelsen tar tacksamt emot pengabidrag som kan sättas in på stiftelsens 90-konto. Stiftelsens verksamhet granskas kontinuerligt mycket noggrant av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar korrekt användning av insamlade medel.Nyhet

Ladda ner iPhoneappen BorstaBorsta från AppStore!

Borsta Borsta - Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa

ncuma.se © 2013

www.ncuma.se